2007 – Hamar til topps

Prosjektet "Hamar til Topps" er et undervisningsopplegg der skoleelever i Hamar-regionen fulgte en norsk Everest-ekspedisjon i skoletiden og fikk læring på høyt nivå. I seks uker fulgte elevene ekspedisjonen, og knyttet mye av sin undervisning til denne.

Fra nordsiden av Everest nådde Aleksander Gamme og Stian Voldmo toppen rett før klokka 07.00 lokal tid!