2005 – Norsk Grønland Ekspedisjon

Se bilder fra Den Norske Grønland ekspedisjonen 2005, Pedersen m.fl.

Se bilder fra Den Norske Grønland ekspedisjonen 2005, Pedersen m.fl.