2000 – Purmo Greenland Expedition

I mai gjennomførte Marek Kaminski og Wojtek Ostowski en av de raskeste krysningene av Grønland.

Tidlig på morgenen, 15 mai og etter 13 dager, nådde polfarerne Marek Kaminski og Wojtek Ostowski vestkysten av Grønland, nær Sondre Strømfjord. De hadde da lagt bak seg rundt 600 kilometer i høyt tempo, tross svært dårlig værforhold og uventet snøvær. Selv under disse forholdene le dette en av de raskeste krysningene noen sinne, på 13 dager og 2 timer.