1997 – Grønlands Østkyst

Eirk Tryti ml. Reiste til Grønlads østkyst for å klatre flere tidligere ubestegne topper. Slikt var sjelden, også den gang.

Eirk Tryti ml. Reiste til Grønlads østkyst for å klatre flere tidligere ubestegne topper. Slikt var sjelden, også den gang.