1995 – First Polish North Pole expedition

Marek Kaminski er den første som har nådd begge poler på ett år, til fots og uten assistanse.

Etter å ha lagt ut fra Eureka Meteorological station i Nord-Canada, nådde Kaminski og makker Moskal Nordpolen 23 mai 1995, etter 72 dager vandring alene, og uten assistanse.

Den mest farefulle og spektakulære delen av ekspedisjonen var når de var like ved polen. Her ble de nødt til å passere store og brede områder med åpent vann.

Når de endelig nådde Nordpolen var de overrasket at de ikke behøvde å gå lengre!

Marek Kaminski kommer fra Polen, et land med lange tradisjoner med polar aktiviteter. Det første eksempelet på en polsk ekspedisjon går helt tilbake til 1800 tallet og en far og sønn fra Gdansk deltok i James Cook`s sørhavs reise og skrev en bok som het ”en reise rundt verden”. I den samme byen noen hundre år senere satt Marek Kaminski og drømte, planla og startet sine egne reiser, nesten ”rundt verden”.

Sin første pol- erfaring fikk han på Spitsbergen, deretter har han vært med på flere ekspedisjoner både av vitenskapelig og sportslig art både på Spitsbergen, Grønnland, Island og Franz Josef land.