1991 – Den Norske Sydpol ekspedisjonen

I 1991 stod Simen Mørdre, Hermann Mehren, Sjur Mørdre, Ralph Høibakk, Carl Emil Petersen og Hallgrim Ødegård for nok en norsk polarbragd. De ble de første som krysset Sydpolen.

Her der deres orginale og poetiske reiseberetning:

 

Mot syd til polen og midnattssolen

I storm og stille, ja dit vi ville.

At forskerånd og eventyr, for oss så meget betyr.

I måneder ble det forberedt

For oss en livsstil rett og slett.

Antarktis tur med mange mann, og dertil flere hundespann.

Det legges planer- budsjetteres, her må store midler til.

Det søkes rundt og spekuleres, hvem er det som kan og vil?

From vi kaster ut vårt snøre der vi håper å få napp.

Snart respons det blir å høre, og vår reaksjon er kjapp.

Pengemidler trenges jo, vi nu ble sponset legio.

Vår sak hos dere tillitt vakte, nu skulle vi det hele makte.

Fra oss til dere hjertens takk, så vi til mål i tide rakk.

Vi forstår nu lukkes planen, for vårt store Sydpol spill.

Snart heiser vi reisefanen, alle kluter settes til.

Med tidens utstyr nummer ett, det skulle salig Roald sett.

En utfordring på første klasse, på sydpol ferd skal alt helst passe.

Forventning til oss selv og målet, hver især så sterk som stålet.

Gjør din jobb som inn er drillet, er hovedregel her i spillet.

Mange døgn i sneens øde, vil nok prege sjel og kropp.

Sinnets ro skal nu avføde, slik at alt går riktig opp.

Herman, Ralph og Carl Emil, ved 90 grader- under tvil, fant at turen lang nok var,

Her sluttet deres fotefar.

Men Simen, Sjur og Hallgrim med, videre dro de av sted.

Nu mot nord igjen det bar, til kysten som vel snart var klar.

Surfing over hvite vidder. For de frem som sydpolsridder.

Omsider punktum snart var satt, akkompagnert av pingvinskratt.

Langt mot syd et kontinent, kolossalt, men lite kjent.

Ikke minst på landets vegne, befestes at vi her er med.

Nu som før i disse egne, på denne måte lot det skje.

Nu sic transit Antarktis ferd,

For alle menn var turen verd.